Dansk atomkraft-utvikler vil selge mobil varmelagring

Den danske atomkraftoppstarten Copenhagen Atomics har mottatt EUDP-støtte for å demonstrere et unikt varmelagringskonsept, hvor overskuddsvarme fra kraftverk kan transporteres til byggeplasser med lastebil.

Dansk atomkraft-utvikler vil selge mobil varmelagring
Foto: Copenhagen Atomics

Det er en grunnregel i energiforsyning at varme vanligvis ikke er noe man flytter over lange avstander, men kanskje må denne gamle sannheten snart endres.