Dansk analyse: Storskala power-to-X kan true gassnettet

Som eier av gassoverføringsnettet har Energinet analysert fremtidige utviklingsmuligheter - én ting er avgjørende.

Dansk analyse: Storskala power-to-X kan true gassnettet
Anholt havpark. Foto: Ørsted

Det danske klimamålet for 2030 betyr omveltninger i hele det danske energisystemet. Ikke minst i det vidt forgrenede og mer enn 19.000 kilometer lange naturgassnettet, hvor husholdningene får varme til husene, næringer og bedrifter får prosessenergi og kraftvarmeanlegg forsynes med gass for produksjon av elektrisitet og varme.