ENERGI

Dansk analyse: Storskala power-to-X kan true gassnettet

Som eier av gassoverføringsnettet har Energinet analysert fremtidige utviklingsmuligheter - én ting er avgjørende.

Anholt havpark.
Anholt havpark. Foto: Ørsted
Sanne Wittrup, ing.dk
15. feb. 2021 - 14:39

Det danske klimamålet for 2030 betyr omveltninger i hele det danske energisystemet. Ikke minst i det vidt forgrenede og mer enn 19.000 kilometer lange naturgassnettet, hvor husholdningene får varme til husene, næringer og bedrifter får prosessenergi og kraftvarmeanlegg forsynes med gass for produksjon av elektrisitet og varme.