Danmarks største avfallsselskap kan ikke engang dokumentere 31 prosent gjenvinning av innsamlet plast

Danske Vestforbrænding kunne i slutten av august med sikkerhet bare love at 31 prosent av københavnernes plastavfall ble gjenvunnet. Nå viser det seg at selskapet heller ikke kan bevise gjenvinning av den andelen.

Danmarks største avfallsselskap kan ikke engang dokumentere 31 prosent gjenvinning av innsamlet plast
Vestforbrænding estimerte gjenvinningsandelen for plast til å være rundt 31 procent i et fortroligt notat. Nå avslører danske Ingeniøren at dette tallet heller ikke stemmer. Foto: Vestforbrændingen

Danmarks største avfallsselskap kan ikke legge fram dokumentasjon for at 31 prosent av københavnernes plastavfall har blitt gjenvunnet de siste årene.