NETTARKIV

Danmark 80 - Norge 0

vindturbiner

På en konferanse i Brussel i desember var temaet problemer og løsninger som man står overfor ved bygging av vindmøller til havs. Danskene bygde 20 store vindmøller i Kattegat i fjor, men overraskelsen for mange var at de alt i år starter i Nordsjøen. Ca. 20 km vest for Horns Rev, ved Esbjerg, skal vindmøller med en total effekt på 160 MW utplasseres. 80 vindmøller skal stå klar neste høst til en pris av mange hundre millioner danske kroner, og resten av Europas atlanterhavskyst står for tur. Vindenergi er i ferd med å bli konkurransedyktig, og Europa står overfor en ny, stor offshoreindustri. Men hvor er vi? Er ikke norsk kompetanse på offshoreinstallasjoner, drift og vedlikehold interessant i denne sammenheng?

Svaret er: Helt sikkert. Spørsmålet er vel heller om vi har fulgt med i timen. For til en konferanse med 500 deltagere, kom det fire - ja nettopp: FIRE nordmenn! Så det var ikke mange som oppdaget at vi i det hele tatt var der, i en forsamling hvor investorer, shippingfolk og produsenter dominerte.

Markedsføringen var effektiv. Vi fikk se kranskip, lektere og supplyskip i aktivitet under installasjonen i Kattegat. Vi ble vist hvordan betongfundamenter av anseelige dimensjoner bygges og utplasseres. Utbygningsplaner fra de fleste vesteuropeiske land, fra Sverige i nord til Frankrike i sør, ble presentert. Finansieringsløsninger samt forskjellige offentlige støtteordninger var også tema - foruten mer akademiske problemstillinger. Dessuten holdt Greenpeace et svært interessant, konstruktivt og velformulert innlegg.

I dette nye offshoreeventyret er Norge etter alt å dømme fraværende. Selv om vi har få grunne områder langs vår kyst som egner seg til vindmøller, har Nordsjøen alene 150.000 km² som er grunnere enn 35 m. I Østersjøen og vest for de britiske øyer og Frankrike er det også enorme områder som kan utbygges. I noen av disse landene kan startskuddet for utbyggingen komme raskt. Det er ikke vanskelig å se at det er plass for Norges kompetanse i denne sammenheng, og da er det vel på tide å begynne å gjøre noe. Så derfor vil jeg anbefale en tur til en vindmøllekonferanse. Den neste går av stabelen i London i februar. Ta en tur da vel!

Harald Næser

førsteamanuensis, Høgskolen i Agder

Les mer om: