Daimler og Rolls-Royce byr på motorprodusent

Daimler og Rolls-Royce byr på motorprodusent
NYE MULIGHETER: Den foreslåtte fusjonen mellom Rolls-Royce, Daimler og MTU kan bidra til økt aktivitet ved motorfabrikken til Rolls-Royce på Hordneset. Her testes en gassmotor. Bilde: Rolls-Royce

Daimler og Rolls-Royce danner et felles selskap hvor intensjonen er å by på samtlige aksjer i den tyske motorprodusenten Tognum. De færreste har et forhold til Tognum, men motormerke MTU er kjent. Disse motorene er en av verdens mest brukte til framdrift av hurtigående fartøyer og til hjelpemotorer.

Intensjonen med det nye selskapet er å bli en ledende global aktør i markedet for industrielle motorer. Fra Rolls-Royce er det motorfabrikken i Bergen som vil inngå i den nye konstellasjonen. Rolls-Royce mener dette vil forsterke vekstmulighetene for medium speed gassmotorer og dieiselmotorer fra vestlandsbyen.

Kvalitet

Tognum AG er notert på børsen i Frankfurt. Tognums merkevare er MTU. De er en ledende leverandør av motorer, fremdriftssystemer og komponenter for marine-, energi-, forsvar- og andre industrielle applikasjoner (ofte beskrevet som “off-highway” applikasjoner). Daimler (Mercedes Benz) har særskilt kompetanse innenfor motorteknologi og produksjonsekspertise, i tillegg til eksepsjonell tilgang til globale markeder. Rolls-Royce har komplementære egenskaper innenfor integrerte systemer og tjenester, og en godt etablert markedstilgang innenfor de samme sektorene.

Dersom budet lykkes er det tre av verdens sterkeste merkvarenavn som slår seg sammen. Mercedes Benz, Rolls-Royce og MTU, med blant anne Maybach, bør borge for kvalitetsprodukter.

Rolls-Royce i Bergen inn i det nye selskapet

Den foreslåtte joint venture, bestående av Tognum og Rolls-Royce sin motorvirksomhet i Bergen, tilbyr viktige fordeler for de tre selskapene, Daimler, Rolls-Royce og Tognum. Markedene joint venture-selskapet vil operere innenfor er attraktiveog raskt voksende markeder. Ved å kombinere de tre verdensledende selskapenes styrker og deres tilgang til markeder, vil joint venture-selskapet kunne tilby en attraktiv portefølje av produkter, tjenester og integrerte løsninger på global basis og derved skape ytterligere verdier for aksjonærene. Det er partenes intensjon å ivareta de nåværende produksjonsenhetene og de er overbevist om at vekststrategien vil sikre sysselsetting og gi tilgang til ytterligere muligheter. Dette kan inkludere investeringer i nye og avanserte enheter og fasiliteter som vil muliggjøre vekst og gi produktivitetsforbedringer.Vinn-vinn

Dieter Zetsche, styreformann i Daimler AG sier i en pressemelding: – Tognum er et svært godt selskap. En kombinasjon av Tognum, Daimler og Rolls-Royce skaper en vinnvinn-situasjon for alle parter. Den planlagte sammenslåingen vil skape en solid plattform som vil kunne gjøre det mulig å realisere det store markedspotensialet. Å inngå partnerskap med Rolls-Royce gir Daimler spennende muligheter til å investere ytterligere i Tognums virksomhet, skape vekst for selskapet og økte verdier for våre aksjonærer i tillegg til våre kunder og de ansatte i Tognum.Utfyllende

Sir John Rose, Chief Executive, Rolls-Royce Group plc sier i en kommentar: – Dette er en god anledning til å utnytte innovasjon, teknologi og selskapenes ingeniørekspertise. Våre selskap utfyller hverandre, noe som gir oss en ledende posisjon, og muliggjør en utvidelse av virksomheten ved at det gir en bredere portefølje med integrerte systemer og tjenester for eksisterende og nye kunder.

Les mer om: