Dagny blir bunnfast

Dagny blir bunnfast
LEGRE LIV: Utbygging av Dagny og Eirin sikrer lengre levetid for Sleipner-plattformene. Bilde: Statoil

Dagny og Eirin

  • Dagny er lokalisert 30 km nord for Sleipner og Eirin ligger 9 km fra Dagny
  • Dagny ble opprinnelig funnet i 1974 og Eirin i 1978. Dagny Øst (tidligere Ermintrude) ble påvist i 2007
  • Dagny og Eirin volumer er beregnet til 300 millioner fat (olje og gas)
  • Reservoardyp på ca. 3500 meter, vanndyp på om lag 120 meter
  • Forventede investeringer på 25–30 milliarder NOK samlet for Dagny og Eirin (inkludert kostnader til leie av rigg og boring)
  • Partnere og foreløpig fordeling: Statoil (operatør) (58,5 prosent), ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (33), Total (6,5) og det Norske (2). Endelig eierinteressefordeling blir gjenstand for forhandlinger i tiden fram til utbyggingsbeslutning.

Utbyggingene av de to feltene som skjer i parallell, ligger i Sleipner-området.

Gassen fra de to feltene skal føres i en rørledning til Sleipner. Oljen skal transporteres ut med skip.

Les også: Statoil mot 2,5 millioner fat i 2020

Har vokst

Dagny, som opprinnelig var et mindre gassfunn like nord for Sleipner, er et felt som har vært vurdert bygget ut ved flere anledninger siden det ble funnet i 1974.

Da det ble påvist olje og gass i nabostrukturen Dagny Øst (tidligere Ermintrude) i 2007, ble landskapet rundt Dagny vurdert på nytt.

Videre avgrensning i perioden 2008 til 2011 konstaterte sammenheng mellom Dagny og Dagny Øst, og betydelige oljemengder under hele strukturen, skriver Statoil i en pressemelding.

Les også: Oljeutbygginger kan bli stanset

Store ressurser

Dagny og Eirin blir blant Statoils nye store utbygginger, med antatt 300 millioner fat olje- og gass.

– Utbyggingen viser hvor viktig det er å lete og utvikle felt i modne områder med etablert infrastruktur. Nå kan vi forlenge levetiden og utnytte den ledige kapasiteten på Sleipner i mange år framover, sier Ivar Aasheim, Statoils direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

– Det har vært en meget god dialog mellom rettighetshaverne i Dagny, Eirin og Sleipner, hvor fire ulike lisenser har samarbeidet med å få til en god og samordnet utbyggingsløsning og utnyttelse av eksisterende anlegg, sier han.

Les også: Vurderer elektrifisering av Sleipner-området

Har hastverk

Den valgte løsningen for feltene Dagny og Eirin skal nå sikres, og FEED-kontrakter settes ut (studier).

Investeringsbeslutning er planlagt om ett år, og målet er produksjonsstart i 2016.

Statoil vil ha hastverk med å få satt ut utbyggingskontrakter, siden det er en hel rekke med større og utbygginger planlagt fra andre oljeselskaper.