Dagmar blåser oss av nettet

Dagmar blåser oss av nettet
Bølger slår mot land ved Alnes i Ålesund på ettermiddagen 1. juledag, før stormen Dagmar for alvor traff kysten.Foto: Robert Kleiven / Scanpix Bilde: Robert Kleiven

Så mange som 100.000 mennesker var lenge uten strøm og tusenvis var uten telefon på Vestlandet og indre Østlandet som følge av stormen. Særlig Sogn og Fjordane ble hardt rammet, før strømmen etterhvert begynte å komme tilbake.

Basestasjoner nede

Post- og teletilsynet rapporterte tredje juledag om at Telenor hadde 382 basestasjoner ute av drift og Telia Sonera (Netcom) 346, som følge av strømbrudd.

Selskapene meldte om at det var vanskelig å drive feilretting, grunnet dårlig vær, stengte veier, sikkerhetshensyn og kommunikasjon med entreprenørstyrkene.

– De fleste av basestasjonene har en backup, men nå har strømmen vært borte så lenge at mange av stasjonene er gått tomme for strøm. Vi kan ikke starte feilretting før strømmen er kommet tilbake. Da vil majoriteten av basestasjonene komme av seg selv, opplyste dekningsdirektør Bjørn Amundsen til Teknisk Ukeblad da det sto på som verst i romjula.

- Umulig å gardere seg

Amundsen mener det er vanskelig å sikre basestasjonene bedre med tanke på fremtidig uvær.

– En slik situasjon vi har hatt de siste dagene vil det være umulig å gardere seg mot, sier Amundsen som viser til at dette handler mer om kraftforsyning enn om mobilnettet.

Orkan flere steder

Ekstremværet Dagmar førte på kvelden første juledag og natt til andre juledag til vind opp til orkan styrke flere steder i landet.

Sterkest var vinden ved Kråkenes i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane, der gjennomsnittlig vindhastighet var 44,6 meter per sekund.

– Vi har dessverre ingen målinger herfra fra etter klokken 20 1. juledag. Vi er litt usikre på hva det skyldes, men strømbruddet kan være en mulig årsak, fortalte vakthavende meteorolog Mariann Foss ved Meteorologisk institutt til NTB.

Mandag morgen var rundt 100.000 mennesker uten strøm, ifølge Statnett. .

500 skademeldinger

Sannsynligvis har uværet Dagmar i julehelgen gjort mer omfattende skader enn uværet Berit, som i forrige måned ødela for 275 millioner kroner. Så langt er det kommet inn 500 skademeldinger til forsikringsselskapene.

– Foreløpig har vi ikke oversikt over skadeomfanget. Det vil ta tid før alle bygningsskader kan bli besiktiget og taksert. Det er derfor umulig å gi noe anslag på erstatningsbeløp på dette tidspunktet, sier kommunikasjonssjef Tonje Westby i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). FNO administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

I tillegg til tallene fra naturskadeforsikringen, som dekker bygningsskader og skader på løsøre, kommer utbetalinger fra øvrige forsikringer som dekker for eksempel redningsutgifter, avbruddstap og bil- og båtskader. Statens naturskadefond utbetaler erstatninger som følge av skader på private bruer, veier og annen infrastruktur.

Les mer om: