NETTARKIV

Dag Gotskalk Johnson til minne

2. aug. 2002 - 10:31

Professor dr.techn. Dag Gotskalk Johnson døde 11. juni i år, nær 93 år. Med ham er en markant skikkelse i forskning og undervisning i varmeteknikk gått bort. Dag G. Johnson var født i Drammen, ble uteksaminert som sivilingeniør fra NTH, maskinavdelingen, i 1935, med innstilling, og disputerte for graden dr.techn. samme sted i 1949. Johnson var vitenskapelig assistent ved NTH 1935-37. Sammen med daværende professor Watzinger leverte han arbeider som fremdeles refereres i standard tekstbøker. Johnson arbeidet som ingeniør i Norsk Dampkjelforening i 1938-39, deretter i Norsk Hydro, senest som overingeniør ved Rjukan Fabrikker. Under krigen var han en aktiv motstandsmann og opplevde både arrestasjon og dramatisk flukt. I 1950 ble han utnevnt til professor i Dampteknikk ved NTH, et embete han hadde til han gikk av med pensjon i 1974. Embetstiden ble avbrutt med permisjon i perioden 1953-56, da han ble kallet til teknisk direktør ved Raufoss Ammunisjonsfabrikker, i forbindelse med produksjon av avansert militært teknisk utstyr. Han hadde opphold som gjesteprofessor ved Pennsylvania State University og ved Tekniske Høgskolen i Delft. Professor Johnson var medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og av Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Som professor initierte han bl.a. faget industriell varmeøkonomi og utviklet det til et omfattende fagområde. For studentene var dette meget lærerikt med ett ben i termodynamikken og ett i det industrielle miljø. En av hans paroler var "kalorijakt", selv i en tid da oljeprisen var en liten brøkdel av dagens pris. Å sløse med energi stred mot Dag Johnsons verdisyn. Da energikrisen ble lansert, var Johnsons elever vel kvalifiserte til å håndtere de nye tekniske utfordringene.

Det andre fagområdet som Johnson initierte og utviklet, var forbrenningsteknikk, en kunnskapsbase for et av de største energiforbrukene i industri og samfunn. Aktiviteten i dette fagområdet har over tid blitt en av de mest markante innen teknologi ved NTNU, ikke minst under ledelse av hans tidligere elever.

Dag Johnson var en av pionerene ved gjennomføring av etterutdanningen ved NTH, som den gang ledet til licentiatgraden (nåværende dr.ing. grad). Han viste i dette stor offervilje og hjelpsomhet, og med en ledelse besjelet med humanitet og faglig glød.

Som pensjonist fortsatte han sitt teknisk-vitenskapelige engasjement, med betydelig forfatterskap i fagtidsskrifter med emner typisk innen varmekraft-teknologi.

Vi, og på vegne av alle dem som fikk oppleve professor Dag G. Johnson som menneske og faglig leder, vil minnes ham med takknemlighet.

Magne Lamvik

Bjørn F. Magnussen

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.