Da kommunen skulle ha nye mini-gravere, gikk de for de dyreste

El-graverne koster over dobbelt så mye som diesel-versjonen av samme gravemaskin. Stadig flere stiller krav om bærekraft i anbud.

Alfaset, Oslo: De siste par årene har Oslo kommune lagt press på entreprenørene når de har delt ut kontrakter i bygge- og anleggssektoren. Kan de ikke gjøre jobben tilnærmet utslippsfritt, rykker de bakover i køen.