Da det begynte å brenne gikk det ingen alarmer. Det var heller ikke brannslukkingsutstyr der brannen startet

Petroleumstilsynet mener at Equinor stoler for mye på at mennesker gjør alt riktig.

Da det begynte å brenne gikk det ingen alarmer. Det var heller ikke brannslukkingsutstyr der brannen startet
Slik så det ut inne i ventilhuset til turbin 4 etter brannen i september i fjor. Et filter selvantente på grunn av for høy temperatur. Foto: Ptil

«Det var, så vidt vi har erfart gjennom intervjuer og gjennomgang av logger, ingen tekniske alarmsystemer, gass-, varme- eller branndetektorer eller andre varslingssystemer, som gav alarmsignal til sentralt kontrollrom om den oppståtte brannen.»