SAMFUNN

Craft til industri

Benytt muligheten!

– Vi har flere tiårs erfaring med å utvikle prosesser og produkter for mindre bedrifter, sier direktør i TI for EU Craft-prosjektene, Rune Nilsen.

Midlene til utviklingen finnes. Det er satt av NOK 115 milliarder i EU til det 5. rammeprogrammet, hvorav ca. 10 prosent går til SMB-programmer. Utfordringen er å få fortalt de mindre, norske bedriftene om mulighetene til gode og inntektsbringende prosjekter som fins her. Dessverre står det ingen lang kø utenfor Nilsens dør, selv om det er en stor potensiell søkermasse i landet, og interessen er sterkt økende.

Søknadsprosedyren er komplisert og involverer mer enn et halvt årsverk for å oppnå maksimal suksess. TI investerer 50 prosent av kostnadene med søknadsutviklingen og blir en av forskningspartnerne i prosjektet. Blir søknaden avslått, koster prosessen ingen ting for bedriften. Blir den godtatt, har man et produktutviklingsprosjekt til 10 millioner kroner med påfølgende salg i et utredet marked. Først da skal TI ha dekket 50 prosent av sitt bidrag, sier Nilsen.

For småbedriftene

Norske bedrifter som ikke har flere enn 249 ansatte, kan få hjelp fra Craft. Programmet skal bidra til å modernisere og fornye industrien i Europa, slik at den blir bedre i stand til å konkurrere med industrien i andre verdensdeler. Craft-prosjektene settes sammen som partnerskap bestående av søkerbedriften, innovasjonspartnere og en eller flere forskningsorganisasjoner.

SMB-partnerne kommer oftest fra bedriftens leverandørkjede, og er gjerne eksisterende eller nye europeiske samarbeidspartnere. Minimum er tre partnere fra to land og én FoU-partner, mens den beste løsningen ofte er seks bedrifter og to forskningspartnere. Prosjektomfanget ligger normalt mellom 2,5 og 16 millioner kroner, men EU foretrekker gjerne et omfang rundt ti millioner der prosjektene er store nok.

Utfordringer

Målet med prosjektet må være i samsvar med prioriterte mål i EU.

De bedriftene som deltar, får først og fremst løst et reelt produkt- eller prosessutviklingsproblem for ca 10 millioner kroner. De beholder patentrettighetene til resultatet av prosjektet. Normalt kan dette forbedre bedriftens lønnsomhet vesentlig, samtidig som det internasjonale nettverket blir sterkt forbedret. Slike nettverk vil ikke bare markedsføre den nyutviklede teknologien, men vil også være kanaler ut i Europa for eksisterende produkter.

Prosjektene kan ligge innen alle bransjer og fagområder. TI prioriterer imidlertid de fagområdene der vi, sammen med Pera Technology Centre, kan bidra med egen kompetanse i de innovative delene av prosjektet, sier Nilsen.

Sterk allianse

TI inngikk i 2000 et strategisk partnerskap med rådgivnings- og konsulentorganisasjonen Pera Technology Centre i Leicestershire i England. De er spesialister på produkt- og prosessutvikling og har i Craft hatt et gjennomslag på over 90 prosent av søknadene. Hittil har de høstet erfaringer fra mer enn vellykkede 60 prosjekter. Gjennom partnerskapet har TI kommet inn i et nettverk av ti tilsvarende europeiske organisasjoner, Eurexcell-nettverket, der alle deltakerne er internasjonalt ledende innen sine spesialområder.

Ingen av de fem søknadene som til nå er innsendt, er avslått, men to er fortsatt til evaluering, sier Rune Nilsen.

Bedrifter med gode konsepter kan fortsatt ta kontakt med Nilsen, men nå haster det. Fristen for neste søknadsfrist er 28. februar 2002. TI tar sikte på å evaluere aktuelle konsepter i løpet av november 2001.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.