NETTARKIV

Containerne skaper store bølger

Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
7. juni 2002 - 09:32

Forstudien om havnestrukturen i Oslofjorden har skapt store bølger. Rapporten som er utarbeidet av Fiskeridepartementet, Oslo Havnevesen og Grenland Havnevesen, konkluderer med at dersom Oslo kommunes fjordbyvedtak skal kunne realiseres, må containertrafikken snarest flyttes ut av Oslo.

Fiskeriminister Svein Ludvigsen inviterer til bred debatt og sier det haster med å komme frem til et vedtak. Han er opptatt av at det etableres et fremtidsrettet havnetilbud for hele Oslofjordregionen som styrker næringslivets konkurranseevne, imøtekommer transportbehovet og oppfyller overordnede politiske mål om sikkerhet og miljø.

Noe endelig valg av ny containerhavn vil ikke skje før alternativene er vurdert opp mot langtidsplanene for vei- og jernbaneutbyggingen rundt Oslofjorden. En ny havn er av så stor betydning at den også må forankres politisk i en statlig reguleringsplan.

Til lands eller vanns

En av de første sakene som må avklares er om transporten til og fra Oslo skal gå på vei eller sjø. Havnene er viktige bindeledd mellom sjø- og landtransport og må utvikles til å bli effektive knutepunkt.

Tilrettelegging gjelder både godsvolum og infrastruktur som gir grunnlag for hyppige anløp av moderne containerskip. Forstudien anbefaler at det utvikles tre tyngdepunkter for den stykkgodsbaserte havneaktiviteten, og at disse plasseres i Grenland/Larvik-området, i indre deler av Oslofjorden og i Borg/Halden-området. Mellom disse tyngdepunktene bør det etableres visse samarbeidsstrukturer for å sikre optimal bruk av ressurser.

Følgende steder for felles permanent containerhavn i indre Oslofjord peker seg ut: Kambo/Jeløya i Moss kommune, Kommersøya i Sande kommune eller Snekkestad/Mulvika i Re kommune.

Alle tre alternativer møter stor motstand fra lokalbefolkningen, og både naturverninteresser og miljøavdelinger i fylkeskommunene er sterkt i mot forslagene. Miljøvernerne mener det er "høl i hue" å legge transport over fra sjø til land på veier som er overbelastet fra før. Andre igjen mener det blir for dyrt å bygge nye havner fordi de naturgitte grunnforholdene ikke er egnet til containerhavn.

Det krangles også om kapasitetstallene som legges frem er gode nok. I 2020 er det anslått et behov på 300.000 containere i året. I dag ligger vi etter denne prognosen. En ny containerhavn planlegges til å ta imot 1,5 millioner containere pr. år. Kostnadene for å bygge en ny havn er anslått til 2-3 milliarder kroner.

Halden vil gjerne

Halden er imidlertid positiv til å ta mye av containertrafikken. Der ser politikere og næringslivet for seg både økte inntekter og flere arbeidsplasser med ny havn. I dag ligger havnen i Halden delvis skjermet fra bebyggelse og byen. Området, som eies av Halden kommune og Norske Skog, kan lett greie 100.000 containere i året. Fullt utbygd kan havnen ta 500.000. Med pendeltog til Oslo kan det bli en miljøvennlig løsning, men alternativet er knapt nevnt i forstudien.

Transportøkonomisk Institutt mener det ikke er behov for noen ny containerhavn i Oslofjorden og Transportbrukernes Fellesorganisasjon er svært kritisk til forstudien og de fremlagte forslagene, ifølge Aftenposten.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.