KLIMA

CO2-rensing kan forurense

Trond Gram
15. apr. 2008 - 07:04

Månelandingen til Jens Stoltenberg kan skape et nytt miljøproblem.

CO 2-fangst kan føre til utslipp av aminer til luft, noe som kan bety økt lokal forurensning med negativ effekt på helse og miljø.

Men ingen har helt oversikt hva som er faren ved utslipp av aminer ved CO 2-fangst, rett og slett fordi det er gjort lite forskning på problemet. Nå er Norsk institutt for luftforskning (NILU) i gang med et prosjekt som skal kartlegge utslipp av aminer ved CO 2-rensing.

- Vi har begynt å se litt på dette, men det finnes ikke mye kunnskap om dette internasjonalt, forteller seniorforsker Svein Knudsen ved NILU.Bruker aminer til CO 2-rensing

Aminer kan brukes for å rense CO 2-utslipp fra industri, kull- og gasskraftverk. CO 2-gassen blir deponert, mens aminene blir resirkulert tilbake i prosessen. Men noe slippes også ut. Selv om de er stabile i prosessen, er de utstabile i naturen og enkelte aminer kan være farlige for mennesker og miljø.

Avhengig av hvilken type aminer som benyttes, kan kreft, luftveissykdommer, forsuring av overflatevann og økt gjødsling bli noen av konsekvensene.

Det er store volumer røykgass som skal renses og selv om konsentrasjonen av amin i den rensede røykgassen vil være svært lav, så vil mengden som spres til omgivelsene kunne bli betydelig over tid.

- Det vil være snakk om mange tonn i året. I størrelsesorden med NO x-utslippene fra samme prosess, forteller Knudsen.

- Det som er poenget her er at man ikke vet helt sikkert hva som skjer og vi må ta høyde for de problemstillingene som ligger der. Vi har sagt fra om at dette kan være et problem. Aktørene har vært klar over aminutslippene, men det har ikke blitt gjort undersøkelser av det, sier han videre.- Har visst om utfordringene

HMS-ansvarlig for CO 2 Kårstø-prosjektet hos Gassnova, Laila Iren Helgesen, er svært interessert i resultatene av det arbeidet som NILU når har startet. Aminutslipp vil være et av hovedpunktene i konsekvensutredningen som kommer senere i år.

- Vi har vært klar over utfordringene knyttet til aminutslipp helt siden teknologiene kom på banen. Nå er det viktig å gå bredt ut å studere hva effekten av de forskjellige typene aminer kan være, sier Helgesen.

Kommuneutviklingssjef i Tysvær kommune, Arild Karlsen, forteller at han ikke har hørt om denne problemstillingen før.

- Jeg var på et møte på Kårstø i forrige uke og diskuterte anleggsmessige konsekvenser av CO 2-fangsten. Aminer ble ikke nevnt da, men hvis rensingen fører til miljøproblemer i nærområdet, er det helt klart en aktuell problemstilling for Tysvær, forteller Karlsen.Danner klimanettverk

Tysvær skal gå sammen med flere andre kommuner med store forurensingskilder og danne et klimanettverk. Karlsen antar at amin-forurensing kan bli et tema der.

- Hvis noen aminer er på avveie fra disse anleggene, antar jeg at det ganske fort vil komme på dagsorden, sier han.

Flere institutter er med i prosjektet. Folkehelseinstituttet skal se på potensielle helseeffekter. Norsk institutt for vannforskning skal se på forsuring av vann, mens Norsk institutt for naturforskning ser på effekter på vegetasjonen. Både kjemisk institutt og Cicero ved Universitet i Oslo er involvert.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.