KLIMA

CO2-lagring trolig utsatt

NÅR NEPPE MÅLET: Norges forhandlere i København ønsket i likhet med USA og Storbritannia å få CO2-fangst og -lagring inn som en del av den grønne utviklingsmekanismen CDM, men dette ser ikke ut til å lykkes.
NÅR NEPPE MÅLET: Norges forhandlere i København ønsket i likhet med USA og Storbritannia å få CO2-fangst og -lagring inn som en del av den grønne utviklingsmekanismen CDM, men dette ser ikke ut til å lykkes. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

Det er lite trolig at CO2-fangst og -lagring (CCS) blir med som del av en ny klimaavtale i København.

Det skriver nettstedet COP15.dk.

Bakgrunnen er at noen land har reservasjoner mot at CCS skal bli en del av kvotehandelssystemet CDM.

Norges fanesak

Norge har hatt det som en av sine fanesaker å få CCS med i en ny klimaavtale. Miljøverndepartementet skriver i sine prioriteringer at «Norge vil fremme karbonfangst og -lagring som utslippsreduserende tiltak».

Men CCS blir ikke en del av klimakvotesystemet CDM (grønne utviklingsmekanismer). En komite under FNs klimasekretariat UNFCCC har diskutert saken, men utsatt den til kommende klimamøter.

Dermed kan dette kanskje bli et tema for COP16 i Mexico i 2010 eller COP17 i Sør-Afrika i 2011.

Bekymrete parter

En tekst fra UNFCCCs Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice sier at CO2-fangst og -lagring i geologiske formasjoner er foreslått tatt inn i CDM-systemet, men at de «anerkjenner at andre parter har uttrykt bekymring om følgene av denne mulige inkluderingen.»

USA og Storbritannia har også talt varmt for CCS, men ifølge teksten er andre land bekymret over «sikkerheten for lagringsstedet på lang sikt, inkludert faren for lekkasje.»

Gruppen sier den kan komme med mer detaljerte tekster på bordet under de kommende klimamøtene.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.