KRAFT

CO2-guru skeptisk til ammoniakkrensing

Bilde: Statoil

Professor Gary T. Rochelle ved Department of Chemical Engineering ved universitetet i Texas i Austin har forsket på CO 2-fjerning i en årrekke og er konsulent for mange store selskaper.

Mongstad-løsning ikke optimal

Rochelle har blant annet vært konsulent for Alstom når de har utviklet sin renseteknologi basert på ammoniakk bikarbonat som nå foreslås til Mongstad. På tross av sin konsulentrolle er ikke Rochelle villig til å gi prosessen grønt lys.

Det samme synet kommer frem i en rapport som er utarbeidet av det amerikanske energidepartementet (DOE) som peker på flere tekniske utfordringer som de mener ikke er løst med prosessen.

– Jeg er ikke enig i alt som står i DOES rapport. Jeg ville formulert meg annerledes. Samtidig er jeg heller ikke enig i alt det Alstom lover når de selger inn sin ammoniakkbaserte renseteknologi. Vi har 50 års erfaring med aminer og det er en velprøvd teknologi. Jeg tror dette vil bli den viktigste renseteknologien for kull, i hvert fall på kort sikt, og den egner seg for stor skala rensing.Mye viktigere med kullkraftensing

Rochelle er heller ikke nådig overfor den norske renseiveren.

– Jeg ser at dere nordmenn haster framover for å rense avgassen fra kraftverk basert på naturgass. Hvorfor gjør dere det når det er så mye viktigere å rense avgassen fra kullkraft? Det er jo kull som er det store CO 2-problemet, ikke naturgass. Naturgass er jo det reneste fossile brennstoffet vi har, så bruk heller pengene på å rense avgass fra kullkraft her i Texas, eller enda bedre i Kina. Der monner innsatsen veldig mye mer, sier han.

Les mer om: