FORUM

CO2-fjerning – feil fokus?

16. okt. 2007 - 16:45

KLIMA: Om ikke CO 2 var den første gassen som fantes på kloden i tidenes morgen, så var den i hvert fall til stede da den første spiren av liv ble skapt. For det kan hevdes ubestridt at CO 2 ved siden av O 2 (oksygen) er en av de to viktigste gassene for at liv skal kunne opprettholdes og utvikles på jorda.

Da synes jeg det er helt absurd at vi mennesker isolert sett skal bruke milliarder av kroner på skille gassen ut fra brenngassene og så lagre den i de menneskeskapte hulrom i jordskorpa. Jeg har sett på CO 2 som en relativt inert gass som lett skulle la seg isolere, men når det gjelder kompleksiteten med å fjerne den helt, var mine kunnskaper utilstrekkelige. Ny kjennskap til kompleksiteten og nødvendige investeringer er nå demonstrert i de utarbeidete planer for CO 2-behandling ved gasskraftverket på Kårstø.

De foreløpige overslagene antyder en merkostnad på oppimot 30 øre pr. kWh produsert elektrisk kraft. En kostnad som bare for noen få år siden var hele prisen på elektrisk kraft i Norge. Dette gjør meg betenkt og spesielt dersom effekten av investeringene ikke lar seg måle i redusert klimaeffekt.

Med det ekstremvær rundt om på kloden vi blir gjort kjent med gjennom TV, må jeg nok innrømme at vi (menneskeheten) har et framtidig problem. Men jeg tror ikke problemet er CO 2, men en kombinasjon av forurensninger nært relatert til bruken av fossilt brensel og menneskelig aktivitet. Sannsynligvis fører denne aktiviteten til «interkontinentale» forurensninger i form av partikler (støv), aerosoler og gasser som danner «smog» og hindrer innstråling fra sola i enkelte områder, mens andre områder får normal tilførsel av solenergi. Fra godt informert hold hevdes det at dette medfører at det oppstår store temperaturgradienter som kan føre til ekstreme værforhold og neppe pga. den beskjedne temperaturstigning som skyldes CO 2 og drivhuseffekten.

Dette synes å bekreftes med at områder på kloden som fortsatt er forholdsvis tynt befolket bl.a. polområdene og landområder som Skandinavia ikke opplever samme ekstremvær som tett befolkede og lokalt forurensede områder i Amerika og Asia.

Etter min mening er det å kjøpe klimakvoter eller CO 2-kvoter for å forhindre framtidige utslipp av CO 2 helt bortkastet – de klimaødeleggende utslippene er der allerede. Vår felles innsats på klimaforskningen må derfor intensiveres omkring de hypoteser som er lagt frem her – ellers kan vi bokstavelig talt miste «gangsynet» i klimadebatten.

Jan B. Rønhaug

.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.