NETTARKIV

CO2 kan håndteres i dag

25. apr. 2003 - 14:13

I artikkelen "Gass løser kraftkrisen" TU nr. 07/03 står det i avsnittet "Miljødilemmaet" at " Regjeringens målsetting om CO 2-håndtering krever teknologi som fortsatt bare er på idé- og eksperimentstadiet. Det vil ta 7-10 år før det er mulig å starte byggingen av slike gasskraftverk".

Antagelsen om at det ikke er mulig å bygge et gasskraftverk med CO 2 -håndtering i dag, synes å ha blitt fremsatt i Gassteknologiutvalgets rapport (NOU 2002:7), og er derfra blitt overført til departementets Gassmelding (st.meld.nr 9, 2002-2003).

Når det gjelder den teknologi som i dag er mest aktuell, nemlig absorpsjon av CO 2 i en aminløsning, er dette en ganske etablert teknologi. Erkjennelsen av at en aminløsning er velegnet til absorpsjon av CO 2 , går tilbake til 1930, og iallfall i hele etterkrigstiden har det vært bygget en rekke slike absorpsjonsanlegg av forskjellig størrelse og for forskjellige typer CO 2-holdig gass. I tillegg til at selve separasjonen av CO 2 fra gassen og deretter fra aminløsningen er velkjent, har dette alternativet den fordelen at det kan bygges uten at man gjør noen forandring i den vanlige utformingen av selve kraftverket. Dette gjør likevel ikke gasskraftverket helt CO 2-fritt. Vanlige beregninger har antatt at 90 prosent av CO 2 i eksosen fjernes. Fjerningen kan relativt enkelt økes til iallfall 95 -97 prosent, men hvilken rensegrad man velger vil være en avveining mellom miljø og økonomi.

Det som stopper fjerning av CO 2 i dag er derfor økonomi. Basert på 90 prosent fjerning av CO 2 har Gassteknologiutvalget sitert en rekke kilder som anslår kostnadene ved CO 2 -separasjon og transport til deponi til 12-16 øre/kWh. Med dagens høye gasspriser er kanskje 15-20 øre/kWh mer realistisk. Det virker kanskje ikke så avskrekkende ut fra dagens strømpriser, men representerer omtrent en fordobling av prisen uten rensing. En totalpris på 30-40 øre/kWh er forøvrig stort sett på linje med vindkraft. Ved et moderne gasskraftverk vil virkningsgraden reduseres med ca. 9 prosentpoeng fra ca. 58 prosent til ca. 49 prosent ved bruk av absorpsjon til separasjonen.

Det er imidlertid et stort potensial for å forbedre denne teknologien gjennom prosessforenklinger og utvikling av bedre absorpsjonmidler. Fjerning av CO 2 vil allikevel alltid koste. I noen tilfeller kan det være mulig å selge CO 2 til øket oljeutvinning, men det kan man ikke regne med generelt. Hvor mye og hva slags miljøtiltak man skal velge, er ikke enkelt, men de valg som gjøres må iallfall være basert på en korrekt situasjonsforståelse.

Hallvard Svendsen, professor

Jørgen Løvland, professor emeritus

Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.