CO₂ er ikke bare negativt – er også råvare og nødvendig ingrediens

Industrien verden over står overfor et CO₂-paradoks. Målet er et klimanøytralt samfunn, uten CO₂-utslipp fra fossile energikilder. Men CO₂ er mer enn en uønsket drivhusgass, det er også en råvare og en nødvendig innsatsfaktor i en rekke industrielle prosesser.

CO₂ er ikke bare negativt – er også råvare og nødvendig ingrediens
Her presses karbondioksid inn i vann under trykk. Slik lagees kullsyreholdige drikker, EU alene trenger 170.000 tonn CO2 hveret år. Foto: Joachim Seehusen

Dagens forsyninger av CO₂ er i stor grad basert på forbrenning av kull, olje og gass