Bruksområder for CO2

CO₂ er ikke bare negativt – er også råvare og nødvendig ingrediens

Industrien verden over står overfor et CO₂-paradoks. Målet er et klimanøytralt samfunn, uten CO₂-utslipp fra fossile energikilder. Men CO₂ er mer enn en uønsket drivhusgass, det er også en råvare og en nødvendig innsatsfaktor i en rekke industrielle prosesser.

Her presses karbondioksid inn i vann under trykk. Slik lagees kullsyreholdige drikker, EU alene trenger 170.000 tonn CO2 hveret år.
Her presses karbondioksid inn i vann under trykk. Slik lagees kullsyreholdige drikker, EU alene trenger 170.000 tonn CO2 hveret år. (Foto: Joachim Seehusen)

Industrien verden over står overfor et CO₂-paradoks. Målet er et klimanøytralt samfunn, uten CO₂-utslipp fra fossile energikilder. Men CO₂ er mer enn en uønsket drivhusgass, det er også en råvare og en nødvendig innsatsfaktor i en rekke industrielle prosesser.

Dagens forsyninger av CO₂ er i stor grad basert på forbrenning av kull, olje og gass. Det er bygget både produksjonsanlegg og forsyningskjeder basert på forbrenning av fossile energikilder. Det kan nå rakne. Den tyske mot

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå