CMI forbigått

Til etterretning: Statsminister og skipsreder Chr. Michelsen testamenterte – etter dagens kroneverdi – 500-600 mill. kroner til anvendt forskning til et institutt som skulle bære hans navn. Det var i mellomkrigsperioden den desidert største finansieringskilde for fri anvendt FoU i kongeriket.

Etableringen av CMI fikk en stor betydning ved oppbygging av FoU-Norge etter krigen i og med at det allerede fantes en liten, men effektiv nøkkelorganisasjon med gode medarbeidere og internasjonale kontakter/nettverk.

CMI spilte blant annet en viktig rolle med oppbygging av Sentralinstituttet (Odd Dahl, CMI, tegnet mye av forskningsbygget), kjernefysiske strålingslaboratorier i Bergen (Haukeland Sykehus og UiB), IFA/reaktoren JEEP på Kjeller (en internasjonal sensasjon – kritisk i 1952!), Haldenreaktoren 58, Solobservatoriet på Harestua UiO, det europeiske kjernefysikksenteret CERN (CMI sekretariat 1951-55), BCG-laboratoriet samt flere viktige industriprosjekter, f.eks. Martens molekylardestillasjonsanlegg.

På 60- og 70-tallet var Sintef, SI og CMI de tre frie sentrale oppdragsinstituttene i Norge med løpende kontakt også gjennom årlige felles styremøter med NTNF som observatør.

Jan. A. Andersen

tidl. administrerende direktør

for CMI, Nutec og Munck Gruppen

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå