Chicken news

Målet er å frambringe den ideelle kyllingen med hensyn til vekst, slaktestørrelse og smak, og deretter klone denne. Blir produksjonen en realitet, kan milliarder av egg med identiske kyllinger klekkes ut i USA årlig, melder Apollon.(vn)

Les mer om: