Chalmers i bilder

FOTO: Det svinger av hovedinngangen til Chalmers, som ble grunnlagt av William Chalmers i 1829 under navnet Chalmerska Slöjdskolan. Chalmers var direktør i svenske Ostindiska kompaniet. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
FOTO: Chalmers ble i utgangspunktet grunnlagt som en industriell rettet skole for fattige barn, og hadde en klar sosial profil. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
FOTO: Chalmers har to campuser. Dette er fra campus Johanneberg. I dette bygget holder arkitekturstudentene til. Den andre campusen ligger på Lindholmen. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
FOTO: Chalmers er stolt av Gustaf Dahlén, som fikk nobelprisen i fysikk i 1912 for sin utvikling av automatiske regulatorer til gasslamper i fyr og bøyer. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
FOTO: Også på Chalmers er studieretningen for industriell økonomi svært populær. Slike dekorasjoner for de ulike studieprogrammene preger campus i disse dager. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
FOTO: Her holder SSPA til. SSPA er et Chalmers-eid konsulentselskap innen marin teknikk. Hovedoppgavene er fartøyutvikling samt marin sikkerhet. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
FOTO: Også mer tradisjonelle studieretninger - som maskinteknikk - er representert ved Chalmers. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
FOTO: Dette er inngangen til bygningen som huser studentforeninger, restaurant og administrasjon ved Chalmers-platsen. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
FOTO: Kjemiteknikk var en av seks fagfelt som Chalmers tilbød fra begynnelsen. De andre var kjemi, fysikk, matematikk, produksjon av mekaniske modeller og tegneteknikk. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
FOTO: Til venstre her finner vi lokalene for anvendt mekanikk, produktutvikling og materialteknologi. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
FOTO: Dette bygget huser studenter innen IT og kommunikasjonsteknologi. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
FOTO: Informationsteknikk er ett av flere IT-relaterte studietilbud ved Chalmers. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
FOTO: Når gatene på Chalmers-området heter 'Maskingränd", er det ingen tvil om man befinner seg på et teknisk universitet. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
FOTO: Svenske undersøkelser har vist at en eksamen i datateknikk fra Chalmers er blant studiene i Sverige som lettest gir studentene jobb. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
FOTO: En liten pust i bakken til tross: Det faglige nivået på Chalmers er høyt. Skolen plasserte seg på 76. - 100. plass innen sitt fagområde på den siste Shanghai-rankingen. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
FOTO: Sivilingeniørstudiene i teknisk design er også populære i industrilandet Sverige. Her ser vi veien bort mot hovedinngangen til campus. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
FOTO: Også dette vitner om den tekniske profilen. En student ved Chalmers kalles en chalmerist. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
FOTO: Dette er administrasjonsbygningen. Den røde mursteinen går igjen i mange av bygningene på området. (Bilde: Dag Yngve Dahle)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå