CERN velger Linux

National Instruments skal standardisere styringssystemene til CERN

CERN velger Linux
Illustrasjonsfoto fra CERN, fra forskning på Thorium. Bilde: CERN

National Instruments (NI) har vunnet en kontrakt med CERN om å standardisere alle CERNs styringssystemer til Linux 64-bit operativsystem.Målet er å bedre systemytelsen, utvikle kostnadseffektive distribuerte styringssystemer og gi større muligheter for små- og mellomstore bedrifter med ekspertise i NI og åpen kilde-teknologi.

CERN er en internasjonal organisasjon for partikkelfysisk med hovedkontor i Sveits.

Norge er et av 21 medlemsland og har vært medlem av organisasjonen siden laboratoriet ble etablert i 1954. I alt har CERN 2600 ansatte og rundt 6500 forskere fra 500 universiteter og forskningsinstitutter som oppholder seg på CERN fulltid eller deltid. Totalt arbeider det omtrent 80 nordmenn ved CERN. 13 av disse er ansatt, de øvrige er studenter og forskere fra Norge.

NI har arbeidet med CERN, siden tidlig på 1990-tallet gjennom en rekke prosjekter.