CC4 Montasje leder på hjemmebane

CC4 Montasje leder på hjemmebane
Jåsund bru på fylkesveg 410 krysser grensen mellom Lindesnes og Lyngdal kommuner. Den skal få nye rekkverk. De blir kanskje montert av CC4 Montasje fra Arendal. Bilde: Statens vegvesen

Andreplassen holdes av Mesta, som vil har 24,874 mill. for jobben. De øvrige anbydere har neppe noen sjanse hvis ingen har begått grove regnefeil. Ypsilon Contractors fra Skien er nr. tre med 28,267 mill., Entreprenørservice fra Bærum er nr. fire med 36,995 mill.

45 bruer i Aust-Agder 42 bruer i Vest-Agder inngår i oppdraget. Arbeidet omfatter blant annet betongrehabilitering, rengjøring av bruelementer, overflatebehandling og reparasjon og utskifting av fuger og brurekkverk

Det siste blir det mye av. Mange bruer har rekkverk som er modne for utskifting, dels fordi de er tæret av tidens tann, dels fordi standarden er forandret. Kravet til styrke i rekkverkene er mye større nå enn den gangen mange av dem ble satt opp.

Jobben skal fullføres innen 15. november neste år.

Les mer om: