MARITIM

Cato Lyngøy sluttet som teknologisjef i Mowi for å utvikle eget konsept. Nå bygges det første Egget

Det eggformede oppdrettsanlegget skal korte ned tiden laksen blir utsatt for sykdommer og parasitter i åpne merder.

Cato Lyngøy tror Egget blir viktig for å korte ned tiden laksen oppholder seg i åpne anlegg i sjø. Her tegner og forklarer han løsningene i et videomøte med TU.
Cato Lyngøy tror Egget blir viktig for å korte ned tiden laksen oppholder seg i åpne anlegg i sjø. Her tegner og forklarer han løsningene i et videomøte med TU. Foto: Arne Fenstad

Konseptet er et eggformet lukket oppdrettsanlegg der vannet pumpes inn fra bunnen, settes i bevegelse og siles før det slippes ut. En miniversjon av anlegget er nå under bygging hos livbåtprodusenten Herde Kompositt.

Les mer om: