Catch kjøper KPNQwest

Etter konkursen i KPNQwest Norway er det nå klart at Catch Communications sikrer videre drift for KPNQwests kunder i Norge.

De to selskapene slås i praksis sammen, og største eier i det nye selskapet er investeriangsselskapet Kistefos. For å sikre kontinuitet vil Steffen Hellum fortsette som leder for den tidligere KPNQwest-delen av selskapet. Per Brose er ansatt som rådgiver.

Det nye selskapet ønsker å bygge videre på kjernekompetansen innen salg og produksjon av verdiøkende internettjenester og har som intensjon å videreføre arbeidsforholdet til flest mulig ansatte. Administrerende direktør Kjell Ivar Hansen i Catch Communications skal lede arbeidet med sammenslåingen av selskapene.

Morselskapet KPNQwest N.V søkte konkursbeskyttelse under nederlandsk lov for å søke forhandlinger med potensielle kjøper. Disse forhandlingene førte ikke frem og selskapet ble formelt erklært konkurs 31. mai. KPNQwest Norway AS begjærte seg konkurs 4. juni.

(fh)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå