Canada inntar Trondheim

Canada inntar Trondheim
Canada har liaget sin egen logo for kjempesatsingen på Aquanor. Bilde:


Hele 150 personer, inklusive to føderale statsråder og 4 provinsministrere skal delta, i tillegg til en rekke forskere og bedrifter fra både øst- og vestkysten av Canada.

Landet vil presentere seg onsdag 10. august gjennom en rekke seminarer om hva de driver med på forskningssiden innen akvakultur.

Knytte bånd

Målet med å presentere den canadiske forskningen så bredt er å forsterke forskningssamarbeidet med norske universiteter og institutter.

Det er allerede et betydelig samarbeid i gang innen genforskning på laks.

Lokker

Den canadiske delegasjonen vil også by på Atlantic Canada underholdning, frokostseminar om etablering av selskaper i Canada, forskningsseminarer og en festmiddag.For ytterligere opplysninger besøk: canada.no/aquanor , eller kontakt Barbara Thorjussen.

Les mer om: