Cambi = årets nyskaper

Cambi = årets nyskaper
BIOGASS: Klimakur2020 trekker fram biogass basert på husdyrgjødsel som et av flere tiltak som kan redusere totalt 1,2 millioner tonn CO2 i 2020. Her er biogassanlegget til Northumbrian Water, som ligger i Teesside i North Yorkshire i England. Leverandør er Cambi AS. Bilde: Cambi

Cambi AS utvikler, bygger, selger og drifter løsninger som produserer biogass fra kloakkslam, industrislam, matavfall, slakteriavfall og fiskeriavfall. Bedriftens slambehandlingsteknologi anses i dag å være verdensledende og har i de siste årene hatt stor internasjonal suksess.Internasjonalt samarbeid

Cambi investerer betydelige beløp i forskning og teknologiutvikling og samarbeider med universiteter i inn og utland. Cambi satser på høyt utdannede og erfarne medarbeidere som utgjør et ledende ekspertisemiljø innen det bioteknologiske området generelt og biogassproduksjon fra biomasse spesielt.Juryens begrunnelse

”Årets vinner lager ikke gull av gråstein, men vel energi av kloakkslam. Selskapet har utviklet en patentert slambehandlingsteknologi som i dag anses å være verdensledende”, heter det i juryens begrunnelse.Videre: ”Selskapet har vist imponerende stayerevne i et marked ikke mange trodde på for 15 år siden. I tillegg har de vist at kombinasjonen av ingeniørkunnskaper i verdensklasse og forretningsmessig fingerspitzgefühl er det som skal til for å skape bærekraftige og høyproduktive kompetansearbeidsplasser i Norge.”NHOs Nyskapingspris fyller 30 år og er dermed Norges eldste konkurranse for innovasjon og nyskaping.

Les mer om: