PENSJONISTER: En god del av Kystverkets flåte av skip er klare for skraphaugen. Regjeringen bevilger penger tilå begynne pensjoneringen. (Bilde: Tore Stensvold)

Bytter ut Kystverk-skip

  • Klima

Gamle travere i Kystverkets tjeneste begynner å dra skikkelig på åra. Gjennomsnittsalderen er rundt 30 år.

Nå bevilger regjeringen 45 millioner kroner for at Kystverket kan begynne utskiftingen.

Effektivitet

Målet med utskiftingen er både å få en mer effektiv flåte av anleggsfartøy samt å ha mer moderne og godt utrustete skip til oljevernaksjoner.

Kystverket opplyser at fartøyene som nyttes til installasjon, drift og vedlikehold av navigasjonsinnretninger er samlet i en egen enhet – Kystverket Rederi. Rederiets ti hovedfartøy og to hjelpefartøy er i dag i gjennomsnitt 31 år gamle, og har økende vedlikeholdsbehov.

Flere utskiftinger

Kystverket har laget en plan for utskifting av flåten.

Ifølge Kystverkets Handlingsprogram skal det første fartøyet, et oljevernfartøy, være levert i 2011.

- Statsbudsjettet for 2010 følger i alle fall den planen, sier Sven Martin Tønnessen, sjef for Kystverket Rederi.