Bytte til Q?

Beijer Electronics melder at Mitsubishi Melsec ANS PLS-er fases ut.

Bytte til Q?
Mitsubishi stopper snart support for Melsec ANS PLS-er, og anbefaler Q-serien som erstatning. Q kan også leveres i redundant versjon. Bilde: Mitsubishi Electric

Serien har vært i serieproduksjon over 25 år, og kan leveres til medio 2014. Leverandøren anbefaler oppgradering til Melsec Q-serien, og byr på konverteringshjelp i prosessen.

 

Ifølge Beijer har Q-serien en rekke konverterings- og koblingsmoduler som gjør det enkelt å sette inn Q-produkter i kombinasjon med ANS, for å gjøre utfasingen smidig.

 

Leverandøren trekker også fram den omfattende bakoverkompabiliteten i Mitsubishis PLS-er.