Byggkonferanse med fagutstilling

Årets konferanse flyttet til Hellerudsletta. I år arrangeres også en fagutstilling i tillegg til selve konferansedelen etter ønske fra publikum og deltakere.

Konferanseprogrammet reflekterer at tverrfaglighet og integrasjon er et viktig stikkord i framtidas byggeprosjekter. I tillegg blir energi, innemiljø og byggeprosess sentrale tema både i utstillingsdel og konferanse.

Estetikk, materialvalg og avfallsproblematikk skal også belyses i konferansedelen.

Foreleserne omfatter alt fra den frittalende reklamemann Arne Berggren, stortingspolitiker Eli Arnstad, statssekretær Sverre Bugge i KRD og arkitekt Kjetil Thorsen i Snøhetta AS, til spesialrådgiver på innemiljø Gaute Flatheim, Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund, forskere og fagfolk.

Økobyggkonferansen omfatter i år også tekniske løsninger innenfor energi, innemiljø og byggeprosess. Arrangøren ønsker å anskueliggjøre noe av det som fremtiden vil bringe, og viser til at byggherrer ofte vet hva de vil ha, men ikke hva de kan få.

Økobygg Expo 2001, som også ønsker å være et utstillingsarrangement, har hele byggenæringen samt myndigheter og profesjonelle brukere, som målgruppe. Arrangører er stiftelsen Økobygg, Statoil, Telfo og Exporama.

Les mer om: