BYGG

Byggingeniører får tyngre IT-kompetanse

INDUSTRIELL IKT: I sommer blir de første sivilingeniørene med kompetanse innen IKT og ingeniørvitenskap uteksaminert fra NTNU. Professor Kolbein Bell er veileder for studentene Sverre Aasved Holst (i midten) og Magnus Minsaas.
INDUSTRIELL IKT: I sommer blir de første sivilingeniørene med kompetanse innen IKT og ingeniørvitenskap uteksaminert fra NTNU. Professor Kolbein Bell er veileder for studentene Sverre Aasved Holst (i midten) og Magnus Minsaas.

Fyller IKT-tomrom

* NTNU erkjente for fem år siden at mange sivilingeniører innen tradisjonelle ingeniørdisipliner hadde for svak kompetanse innen IKT.

* I sommer blir de 40 første studentene med IKT-spesialisering uteksaminert.

* De fordeler seg innen fagene maskin, marin, geologi og petroleumsteknikk, geomatikk, konstruksjonsteknikk og energi- og prosessteknikk.

* Mange studenter har allerede fått jobb, mange måneder før diplomoppgaven er ferdigskrevet.

Bedriftene tar imot de nye studentene med åpne armer.

Diplomstudent Sverre Aasved Holst har fått jobb i Norconsult mange måneder før studieslutt.

Ikke så uvanlig for sivilingeniører i dagens marked, men professor Kolbein Bell er likevel glad for å se at den nye linjen er attraktiv i arbeidsmarkedet.

– Det er alltid litt spenning knyttet til nye linjer, så det er godt å se at mange har fått jobb mange måneder før studieslutt, sier Bell til Teknisk Ukeblad.Mangler IT-kompetanse

For 20-30 år siden hadde sivilingeniører innen bygg- og konstruksjonsteknikk god datakompetanse. Kunnskap i programmering var nødvendig fordi programvaren ikke var så godt utviklet.

Da PC-en ble allemannseie og programvaren utviklet seg fra midten av 1980-tallet, var det ikke like stort behov for konstruksjonsingeniører med tung IT-kompetanse.

– Men pendelen svingte for langt. Vi så at det ble mangel på kompetanse på IKT og programmering blant de nyutdannede. Å koble sammen tradisjonelle programmerere og konstruksjonsingeniører er heller ingen god løsning fordi de ikke har forståelse for hverandres arbeidsfelt, sier Kolbein Bell.Fyller vakuum

– Det er lettere å lære en ingeniør å programmere, enn omvendt, legger student Sverre Aasved Holst til.

I den nye jobben i Norconsult skal han videreutvikle programvare som regner på konstruksjoner. Dette er en jobb som verken passer IT-ingeniører eller tradisjonelle byggingeniører, ifølge Holst.

Han tror derfor at han fyller et kompetansevakuum i industrien. Typiske arbeidsplasser for de nye studentene er Norconsult, Multiconsult, Subsea 7, Reinertsen og Aker Kværner.Smalere

– Denne IT-spesialiseringen må vel bety at studentene får mindre opplæring innen tradisjonell ingeniørvitenskap?

– Det stemmer at de nødvendigvis får en smalere bakgrunn enn tradisjonelle byggingeniører. De mangler fag som fysisk miljøplanlegging, geologi, geoteknikk og konstruksjonslære. Men statikken og matematikken er like tung. Det er meningen at denne typen sivilingeniører skal fylle et marked hvor det er manko på kompetent arbeidskraft i dag, ikke erstatte tradisjonelle sivilingeniører, svarer professor Bell.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.