ENERGI

Bygger vindkraftanlegg i Snillfjord

Truls Tunmo
31. juli 2006 - 07:30

På et platå i området ved Svarthammeren er det aktuelt å bygge 70–100 vindturbiner. Årsproduksjonen vil bli 6–9 GWh pr vindturbin.

Dette kan gi en årlig produksjon på inntil 550 GWh, nok til å forsyne 27.500 husstander med strøm.

Agder Energi Produksjon har sendt melding med forslag til utredningsprogram for vindkraftanlegget til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Realisering av prosjektet er avhengig av at en støtteordning for ny fornybar energi blir etablert.

Lokalmiljøet

Agder Energi Produksjon har inngått en avtale med nesten samtlige grunneiere i planområdet om å kunne utnytte arealet til vindkraftformål, og kommunen er orientert om planene.

Planområdet er i dag avsatt til LNF-område, men i forbindelse med rullering av kommuneplan for Snillfjord, vil det kunne blir aktuelt å avsette området til vindkraftformål.

Omfattende investeringer

Totale investeringskostnader kan bli to milliarder kroner. Prosjektet vil innebære et omfattende anleggsarbeid.

Internt i vindturbinparken vil det blant annet bygges betongfundamenter til turbinene, og det vil etableres veinett og elektroinstallasjoner.

Det må også bygges ny vei inn i området, og parken må tilkobles overføringsnett for å transportere ut kraften. Når anlegget settes i drift vil det trolig gi arbeid til 7–10 årsverk.

Bygging av vindkraftparken kan starte i 2010 og anlegget kan ferdigstilles i 2011.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.