Bygger ut LNG-distribusjon

TANK: LNG-beholderen senkes ned i krybben om bord i Viking Lady, ett av Eidesvik Shippings tre LNG-drevne forsyningsskip. To til er under bygging. (Bilde: Eidesvik)
NY ÆRA: Konserndirektør Jaakko Eskola i Wärtsilä Ship Power snakker om paradigmeskifte når skipsfarten går over til LNG. (Bilde: Tore Stensvold)
PLASS: LNG-tankene om bord på skip kan fortrenge noe av lastkapasiteten hvis det ikke planlegges godt. DNV og japanske Oshima-verftet har utviklet et nytt bulkskip med LNG-motorer. Tankene er gule på tegningen. (Bilde: Oshima/DNV)
STØRST: Fjord 1 skal i løpet av året ta i bruk verdens største LNG-drevne ferje i Rogaland. Norge bygget også verdens første LNG-ferje, Glutra i 2000. (Bilde: Fjord1)
OMBYGGES: Bit Viking bytter ut tungolje med LNG i år. To LNG-tanker på totalt 1000 m3 plasseres på dekk og motorene bygges om til Wärtsilä DF 50. (Bilde: Tarbit Shipping)
  • Industri

Wärtsilä og Shell har inngått en langtids samarbeidskontrakt for å akselerere og promoterer bruk av flytende naturgass (LNG) som drivstoff for skip rundt om kring i verden.

I første omgang rettes innsatsen mot den amerikanske kysten mot Mexicogolfen, men målet er å gjøre LNG tilgjengelig i flere havner og terminaler. LNG har en rekke miljøfordeler og er billigere enn marin diesel.

Blanding

Etter hvert som flere land og områder (ECA-områder) krever lavere utslipp av svovel og nitrogenoksider, er LNG et godt alternativ. Det krever imidlertid at skip har motorer som kan gå på LNG eller en blanding av LNG og diesel.

Finske Wärtsilä har i mange år levert dual-fuel-motorer (som kan gå på diesel og/eller LNG). både til kraftstasjoner på land og til framdrift på skip. I Norge går fem forsyningsskip allerede på LNG med Wärtsilä-motorer, og flere er under bygging.

Milepæl

– LNG representerer et paradigmeskifte for shipping. Gass er mye renere enn bunkersolje og diesel, og det er trygt. For mange år siden gikk vi fra seil til damp. Fra damp gikk over til bunkers. Nå er det neste store skritte å gå over til naturgass for framdrift sier konserndirektør Jaakko Eskola i Wärtsilä Ship Power.

Helse og miljø

Skip som bruker nye motorer, har svært positiv effekt på miljøutslipp og reduserer klimabelastningen fra skipsfart. LNG-framdrift betyr 85 prosent reduksjon i utslipp av helseskadelige stoffer som NOx, og fjerner svovel- og partikkelutslipp.

LNG-motorene har ca. 25-3+0 prosent lavere utslipp av CO2. De nye generasjonene LNG. motorer har relativt lite utslipp av metan, og dermed er klimaregnskapet også positivt for skipsfart.

Les også: Verre klimautslipp fra LNG-motorer

Slik skal metan fjernes

Reduserer metanutslippet med 70 prosent

Alltid foran

Norge er foregangsland. 22 skip med LNG-motorer er i drift eller under bygging. Internasjonalt er det også flere land og rederier som ser LNG som et alternativ. Rolls-Royce i Bergen leverer skipsmotorer og motorer for kraftproduksjon som går LNG, såkalte lean burn-motorer. Dansk-tyske MAN B&W har utviklet en to-takstmotor som egner seg godt for store skip.

Distribusjonsnett og tilgjengelighet har vært sett på som problem. LNG-tankene om bord på skipene trenger noe større plass enn bunkerstanker for å opprettholde samme rekkevidde. For enkelte skipstyper har det vært en begrensende faktor for å satse på LNG.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå