Bygger UMTS-senter i England

  • ikt

– Dette senteret vil vi utnytte aktivt overfor våre UMTS-kunder, sier salgssjef Per Myrstad i Alcatel Telecom Norway.

Alcatel i Norge jobber mot flere aktuelle UMTS-operatører, og har som klar målsetting å levere infrasturkturen til minst en av dem.

Testsenteret åpnes i begynnelsen av 2001, og Alcatel vil bruke senteret for uttesting av interoperabilitet mellom flere ulike kombinasjoner av kjernenett, radioaksessnett og terminaler fra flere leverandører.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå