Bygger solpark på 47 mål – én vindturbin ville gitt dobbelt så mye strøm

– Vi bør kombinere vind og sol mer, mener Carl Strømberg i Solcellespesialisten.

Bygger solpark på 47 mål – én vindturbin ville gitt dobbelt så mye strøm
Solcelleparken på Furuseth vil få større paneler enn disse på Berger utenfor Oslo. Illustrasjonsfoto: Solcellespesialisten

På Furuseth i Stor-Elvdal kommune har energiselskapet Solgrid fått tillatelse til å bygge en solpark på 47 dekar, hvorav selve solcelleanlegget beslaglegger 30 dekar utmark. Arealet til solparken tilsvarer åtte fotballbaner. Anlegget skal produsere 6,4 GWh i året, nok til å dekke strømbehovet til 320 husstander.