PRODUKSJON

Bygger skip i Norge

8. okt. 2004 - 08:00

Denne uka har vært positiv for Aker Yards. Først fikk datterselskapet i Brevik en ny kontrakt, dernest kom statsbudsjettforslaget om byggelånsgarantier på 2,5 milliarder kroner for skipsbyggingsindustrien

Etter flere år med omstrukturering og refinansiering i så vel Aker som Kværner, trer Aker Yards (AKY) nye struktur fram i lyset: Fra og med 1.oktober er det etablert felles ledelse for AKY-verftene på nordvestlandet.

- Vi må bygge skip der det lønner seg for kunden og for oss. En rekke nybygg er i sving også ved våre norske verft, og flere kommer. Det sier sjefen for Aker Yards, sivilingeniør Karl-Erik Kjelstad.

Aker Brattvaag er nå hovedselskapet, og omfatter verftene Aker Langsten, Aker Aukra, Brattvaag Skipsverft, Søviknes Verft, Aker Tulcea (Romania) og Aker Promar (Brasil).

Under paraplyen hører også en rekke virksomheter knyttet til skipsbygging. I alt vil Aker Brattvaag ha ca. 4 000 ansatte hvorav ca 800 i Norge.

Målet med reorganiseringen er å øke Aker Yards' konkurransedyktighet. Det er en naturlig utvikling etter at disse verftene siden 1998 har samarbeidet tett under Aker Yards' eierskap.

-Ved å utnytte de ulike enhetenes spesialkompetanse slik at de gjør det de virkelig er gode på, får vi fram en god synergi. Verftene styrker hverandre snarere enn å jage hverandre utfor stupet. Med alt dette på plass kunne vi gå på børs den 1. juni i år. Jeg sier ikke at alt er fryd og gammen, det gjenstår en god del krafttak, men i grove trekk har vi nå den strukturen vi må ha for å utvikle oss videre, sier Kjelstad.

Får konktrakter

Det virker som om strategien fungerer: Siden i sommer har Aker Yards fått en god del kontrakter, hvorav mange nettopp gjelder de norske verftene i gruppen.

Aker Brattvåg skal for DOF ASA bygge et forsyningsfartøy type MT 6009 Platform Supply Vessel (PSV), en kontrakt som er verd NOK 140 millioner. Skipet skal leveres i annet kvartal neste år. Brattvaag fikk tidlig i oktober enda en kontrakt: The Great Eastern Shipping Co, Mumbai, India,vil ha to plattformsupplyskip for til sammen NOK 230 millioner. Skipene skal leveres i juni/juli 2006 og august/september 2006. De er av typen UT 755 L, en forlenget versjon av den i bransjen velkjente skipstypen UT 755 Rolls-Royce.

Aker Yards har totalt bygget 52 forskjellige versjoner av UT 755 design og har nå hele ni i ordre. Et identisk skip ble levert til The Great Eastern Shipping Co. i august, og tre til er tidligere levert til samme rederi.

Skipstypen er 72 meter lang og laster 3316 tonn. Skrogene bygges som før ved Aker Tulcea i Romania.

Aker Brevik har nylig skrevet kontrakt med Island Offshore i Ulsteinvik, på et supplyskip type UT 755L. Kontrakten er på ca NOK 130 millioner.

Aker Breviks leder Lars Stärk sier at dette etter hans mening viser hvor konkurransekraftige norske verft kan være bare de utnytter sine spesialkunnskaper.

Nordmenn er kjent som svært gode på innredning og ferdigstillelse, skroget slepes i desember opp fra Aker Yards stålverft Aker Braila i Romania. Skipet skal leveres i mars 2005. Kontrakten er den tolvte i rekken mellom rederiet Island Offshore og AKY.

Nytt Arctic Research Center

Aker Yards investerer tungt i et helt nytt islaboratorium i Finland. Det skal åpnes tidlig i 2006. Det nye ARC skal lokaliseres til Helsinki, sannsynligvis på Vuoasaari-verftets ledige område.

ARC får bl.a. et svært bredt 70 meters isbasseng der ingeniørene kan teste offshore-operasjoner og dessuten spennende skipsprototyper:

En isbryter (Sachalin) for det russiske Far Eastern Sea Shipping Co, og et isgående containerskip for Norilsk Nikel. I senteret skal Aker Yards dessuten selvstendig utvikle nye skipstyper for salg.

Synergi

Spesielt innen innovasjon, marked, innkjøp og prosjektgjennomføring vil den nye strukturen medføre betydelige synergieffekter. Tilsvarende re-organisering ble gjennomført i 2003 for AKY-verftene i Tyskland med betydelige realiserte synergieffekter.

I Finland har Aker Finnyards og Kværner Masa-Yards gjennomgått en tilsvarende endring: Det nye selskapet heter Aker Finnyards. Den nye organisasjonen vil være i drift fra nyttår.

Kjelstad sier at han tror på svært gode synergieffekter også fra denne restruktureringen. Han ser klare paralleller til reorganiseringen i Tyskland, der verftene i Wismar og Rostock-Warnemünde ble restrukturert. Poenget der som ellers er å finne driftsenheter som hver for seg er særlig gode på ett eller to felt, og så organisere disse slik at de trekker i samme retning med lavere kostnader, sier Kjelstad.

Verdens største cruise-skip

Royal Caribbean International har bestilt bygging av den andre Ultra Voyager - verdens største cruise-skip. Kontrakten er verdt omlag 570-580 millioner Euro, hvilket gjør dette til verdens største cruise-skip kontrakt i år.

Kvaerner Masa-Yards Inc., som er en del av Aker Yards, skal bygge de to banebrytende skipene. Den første Ultra Voyager skal leveres i mai 2006, det andre skipet vil bli levert våren 2007. Arbeidet på den første Ultra Voyager er allerede i gang. Disse nye skipene er omlag 15 prosent større enn de tidligere Voyager-klasse skipene.

Drift som planlagt

Aker Yards ASA rapporterte et (EBITA) resultat på 148 millioner kroner for andre kvartal 2004, det tilsvarer en (EBITA) margin på 4,5 prosent for perioden. Marginen for 2004 så langt er 5,2 prosent.

- Driften utvikler seg som planlagt, sier Kjelstad, og finansielle mål for inneværende år vil kunne opprettholdes.

Aker Yards hadde driftsinntekter på 3 317 millioner kroner i andre kvartal 2004, mens tilsvarende tall for andre kvartal 2003 var 4 309 millioner kroner. Konsernet hadde inntekter på 5 962 millioner kroner i første halvår i år, noe som stemmer med planen for året. De fastholder sine finansielle mål for året 2004 med driftsinntekter på 11 til 12 milliarder kroner, og en (EBITA) margin på over tre prosent for året som helhet før spesielle poster.

Økt ordrereserve

Ordreinngangen i andre kvartal utgjorde 1 117 millioner kroner, tilsvarende tall for andre kvartal 2003 var 947 millioner kroner. Ved utgangen av andre kvartal 2004 hadde Aker Yards en ordrereserve på 16 458 millioner kroner, tilsvarende tall for andre kvartal 2003 var 11 549 millioner kroner. Forbedringen i ordreinngang for forretningsområdet Offshore Service Vessels fortsetter. Økende aktivitet i markedet for området Cruise & Ferries har så langt ikke resultert i nye kontrakter.

Selskapet har nylig innrapportert ordres for vel 6,5 milliarder kroner i tredje kvartal 2004, mer enn seks ganger så mye som i andre kvartal.

Europas største verftsgruppe

Aker Yards er et internasjonalt skipsbyggingskonsern med fokus på komplekse og teknologisk avanserte fartøyer. Selskapet er Europas største og en av verdens fem største skipsbyggere.

Aker Yards har en sterk posisjon i kraft av sin kapasitet, sitt produktspekter, sin teknologi og erfaring. Selskapets produktspekter omfatter offshorefartøy, cruiseskip og ferger samt andre komplekse skip og fartøy til handelsflåten.

Aker Yards gruppen har totalt 13 skipsverft i fire land i Europa og Brasil. I 2003 hadde Aker Yards en årsomsetning på 16 milliarder NOK og 14.500 ansatte.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.