IT

Bygger senter for å sikre Altinn

Med friske penger skal Altinn etablere eget senter for å teste plattformen.

Bilde: Espen Zachariassen

Etter den nedslående rapporten fra DNV var ledelsen i Altinn tydelige på å be om mer penger i revidert nasjonalbudsjett.

De ble bønnhørt.

– Som vi ønsket

Og ledelsen er fornøyd – så langt.

– Dette er i tråd med det vi ba om, og vi ser på dette som første ledd i en opptrappingsplan, sier avdelingsdirektør Kjersti Lauritzen ved Altinn sentralforvaltning.

Taus

– Hva slags opptrapping er det snakk om?

– Altinn er viktig for digitaliseringen av offentlig sektor, så vi må sikre at løsningen er stabil og robust. Dette krever satsing over tid. Men vi kan ikke si noe om hva slags beløp det er snakk om, foreløpig. Arbeidet med statsbudsjettet for 2013 er i gang. Det er imidlertid for tidlig å kommentere på dette, sier Lauritzen til Teknisk Ukeblad.

Innkjøpsliste

Regjeringen foreslår 35,5 millioner kroner, og innkjøpslisten er klar.

I første rekke skal vi få på plass det nye test- og kvalitetssenteret, som vi har hatt under planlegging, sier Altinn-sjefen.

Dette er en direkte oppfølging av problemene med den nye plattformen:

Løsningen ble ikke testet godt nok før den ble satt i produksjon.

I ettertid er det også avdekket kvalitetsmessige mangler.

Nye kontrakter

I sin tekniske rapport anbefaler DNV at Altinn får ressurser til et bedre testregime og mulighet til å jobbe med videreutvikling av løsningen.

– Vi skal også leie inn konsulenter til å jobbe med videreutvikling. Her vil vi hente folk gjennom eksisterende rammeavtale, men det kan også bli behov for nye kontrakter, varsler Lauritzen.

Les også:

Regjeringen satser alt på Altinn

Digital søknad stopper i papirmølla

Her stoppet Altinn

Altinn-feilen er funnet

Alt UTE for Altinn 

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.