KRAFT

Bygger ny LNG-fabrikk

Byggingen av anlegget til rundt en milliard kroner er akkurat begynt.

Den nye fabrikken vil få en produksjonskapasitet på 300 000 tonn LNG per år.

Det er tilstrekkelig til å dekke energibehovet for to byer av Stavangers størrelse.

Kundene til det nye anlegget vil i hovedsak være større industribedrifter i Sverige og Norge, men Lyse regner med et betydelig salg også i resten av Nord-Europa.

Erstatte olje– LNG-en fra Risavika vil erstatte olje som energikilde i produksjonen ved større industribedrifter som i dag ikke har tilgang til naturgass. Når 300 000 tonn LNG erstatter olje, representerer det en reduksjon i CO 2-utslippene på 250 000 tonn per år, tilsvarende utslippene fra nærmere 100 000 biler. I tillegg reduseres utslippene av NOx (nitrogenoksid) betydelig, sier administrerende direktør i Lyse Infra, Bjørn Thorkildsen.

Han legger til at LNG-en skal produseres med elektrisitet fra strømnettet, noe som sparer miljøet for 50 000 tonn CO 2 i forhold til hvis fabrikken ble drevet av et gasskraftverk.

Egen gass

Lyse skal benytte gass fra sin egen gassrørledning som forsyner et lokalt gassdistribusjonsnett. Thorkildsen forteller at gassrørledningen er dimensjonert for å transportere mer gass enn det er behov for i det lokale gassledningsnettet.

– Dersom behovet for LNG i markedet er større, er planene allerede klare for en fordobling av kapasiteten ved anlegget til totalt 600 000 tonn LNG per år. Etterspørselen etter gass er økende over hele Europa, sier han.

LNG-fabrikk skaper nabofrykt

Naboene frykter for sikkerheten på grunn av Lyses planlagte LNG-fabrikk.

– Ikke farligere enn en bensinstasjon, sier administrerende direktør i Lyse Infra, Bjørn Thorkildsen.

Ifølge Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis er naboene til LNG-fabrikken i Risavika bekymret for ulykker eller terrorhandlinger ved anlegget etter at risikoanalyser skal ha vist at så mye som 1000 liv kan gå tapt i en ulykke ved anlegget.

Men administrerende direktør i Lyse Infra, Bjørn Torkildsen, mener sikkerheten er ivaretatt.

– Vi er overbevist om at vi kan drive anlegget på en god og sikker måte både for de som bor og jobber i området rundt anlegget. Vi gjennomfører sikkerhetstiltak i henhold til lover og regler, og vi vil legge vekt på innspill fra kompetente rådgivere og eventuelle funn fra sikkerhetsanalysene, sier Torkildsen. Han legger til at det er over én kilometer til nærmeste hus.

Terrormål

I sommer kalte forsvarssjef Sverre Diesen LNG-anlegget på Melkøya for Norges terrormål nummer én.

Anlegget som Lyse skal bygge blir en miniversjon av Melkøya. Men Torkildsen tror ikke det er spesielt stor fare for terrorhandlinger ved anlegget.

– Grunnen til at Melkøya regnes som et terrormål er at et anslag her kunne gjort skade på verdensøkonomien. Vår fabrikk blir bare åtte prosent av Melkøya i størrelse, så det ville ikke hatt den samme påvirkningen. Og hvis målet var å skade flest mulig mennesker, kunne faktisk et anslag mot en bensinstasjon gjort mer skade, sier han.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.