BYGG

Bygger ny firefelts fra Gardermoen

Mesta og adm.dir Kyrre Olav Johansen vurderer å splitte opp virksomheter i separate aksjeselskap.
Mesta og adm.dir Kyrre Olav Johansen vurderer å splitte opp virksomheter i separate aksjeselskap. Bilde: Mesta

Strekningen Hovinmoen til Dal er på 10,2 kilometer og Mesta skal ha 521 millioner kroner for å bygge den.Arbeidet med den nye E6-parsellene starter umiddelbart.

I tillegg til hovedveien, skal det bygges 10,7 kilometer sideveier og 12 bruer og kulverter. Det er beregnet å bruke omtrent 250 årsverk på arbeidet.

Motorveien blir 26,5 meter bred med midtdeler og to kjørefelt i hver retning, overleveres byggherren Statens vegvesen høsten 2009, skriver Mesta i en pressemelding.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.