Bygger miljøvennlige supply-skip

Bygger miljøvennlige supply-skip

Siemens og Østensjø Rederi har utviklet et helt nytt dieselelektrisk fremdriftssystem som bruker mindre drivstoff og setter en ny miljømessig standard for offshorefartøyer. Det nye systemet gir lavere utslipp av både NO x og drivhusgasser også sammenlignet med dagens systemer med gassdrift. Systemet skal monteres i et nytt skip som Østensjø Rederi nå bygger og dette blir det første skipet i verden med det nyskapende systemet. Teknologien er utviklet av Siemens i Trondheim, og systemet vil være et alternativ til langt dyrere løsninger for offshore service fartøyer som for eksempel gassdrift. Det nye systemet tar hensyn til en realistisk driftsprofil for offshore fartøyer hvor man tidligere ofte har sett bort i fra svært ugunstig energiforbruk og utslippsdata ved lave motorbelastninger. Løsningen vil for et offshore fartøy redusere det totale energiforbruket med 15 prosent sammenlignet med dagens løsninger med dieselelektrisk fremdriftssystemer. I forhold til gassdrift (dual fuel) er energibesparelsen 23 prosent.



Les mer om: