ENERGI

Bygger kraftverk med CO2-rensing

Anders J. Steensen
24. nov. 2005 - 08:37

Den svenske energikjempen produserer årlig 200 TWh elektrisk kraft og rundt 37 TWh i varme. Årlig utslipp av CO 2 er rundt 80 millioner tonn. Til sammenlikning er det samlede norske utslippet på ca 55 millioner tonn.

Vattenfall innser at CO 2-utslippene til atmiosfæren må reduseres, samtidig som de mener at det innen overskuelig fremtid ikke finnes noen erstatning for fossile brensler, og da særlig kull. Å utvikle effektiv renseteknologi og finne en sikker metode for deponering av CO 2 fra kullkraftverk, vil bidra til å redusere evevntuelt fjerne utslippene i fremtiden.Billigere enn kvotepris

Vattenfall ønsker å skille ut CO 2 fra røykgassene, deretter omvandle CO 2 til væskeform, som så lagres permanent i bakken i geologiske formasjoner som er egnet for formålet. Målet er å komme frem til en prosess som gjør det billigere å skille ut og lagre CO 2, enn å kjøpe kvoter på det åpne markedet. Vattenfall ønsker å komme ned under 20€ per tonn. Gjennomsnittlig kvotepris har ligget på over 22€ per tonn.Langt perspektiv

Svenskene har prosjektert pilotanlegget siden 2003. Anleggstart er nå, mens det skal være i drift i 2008. Da vil det brukes til å viderutvikle teknologien i minst 10 år. Et komplett kraftverk i full skala, minimum 250 MW vil ikke være klart før i 2020. Da regener de med at teknologien er kommersiell.

Pilotanlegget skal bygges ved siden av det enorme kullfyrte kraftverket Schwarze Pumpe (1600 MW e), ikke langt fra Berlin. Det skal fyres med brunkull og forbrennes i en kjele med såkalt oxyfuel-teknikk. Her knuses brunkull, lignitt, som tilføres en brenner. I forbrenningskammeret tilsettes avgasser for å regulere temperaturen og forbrenningen i oksygen. Forsøk viser at denne teknikken gir økte CO 2-mengder i avgassen, slik at den er letter å skille ut.

Teknikken er langt fra ferdigutviklet, men regnes som sentral for å kunne realisere effektive kullfyrte kraftverk med CO 2-rensing og håndtering. Sintef er sentral i utviklingen av teknikken, og bistår Vattenfall med å bygge og utvikle pilotkraftverket.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.