Bygger fabrikk: Skal lage nye batterier fra brukte elbilbatterier

Teknologien skal kunne gjøre batterier mer sirkulære og mindre miljøbelastende.

Bygger fabrikk: Skal lage nye batterier fra brukte elbilbatterier
Fredrik Ringnes og Rune Granberg i Hagal henter ut battericeller som skal testes og brukes på nytt i stasjonær energilagring.  Foto: Hagal

Hagal har etablert seg i Hokksund for å bygge sin nye batterifabrikk. Her skal de bygge batterier fra brukte elbilbatterier og såkalte B-celler. Det vil si celler som ikke har nådd opp til de kravene bilfabrikkene stiller når de bygger nye elbiler.