KRAFT

Bygger Europas største vindpark

I VINDEN I KINA: Vardar AS, eid av Buskerud fylkeskommune, skal bygge en vindmøllepark med 120-150 vindmøller i Hubei-provinsen.
I VINDEN I KINA: Vardar AS, eid av Buskerud fylkeskommune, skal bygge en vindmøllepark med 120-150 vindmøller i Hubei-provinsen. Bilde: Statkraft
Mona Strande
10. okt. 2006 - 09:10

Regjeringen har bestemt at Storbritannia skal femdoble andelen elektrisitet som produseres av fornybare energikilder innen 2020.

Mandag begynte byggingen av det som vil bli Europas største innenlands vindturbinpark.

322 MW strøm

Vindturbinparken Whitelee Windfarm bygges av Scottish Power i Eaglesham Moor, sør for Glasgow.

Når parken står ferdig om tre år, vil den ha 140 turbiner som med en produksjon på 322 MW skal kunne forsyne 200.000 husstander med strøm. Det tilsvarer grovt regnet Glasgows behov.

Skottland ledende

Skottland har lenge vært ledende i Storbritannia hva fornybar energi angår. 16 prosent av landets elektrisitet kommer allerede fra slike kilder, sammenlignet med fire prosent i hele Storbritannia til sammen.

Målet er at Whitelee skal spare Storbritannia for 250.000 tonn CO 2-utslipp årlig.

Enormt anlegg

Vindturbinparken utenfor Glasgow vil dekke et myrområde på 55 km 2.

Det er den andre store vindturbinparken Scottish Power bygger. Medregnet Whitelee har de fått godkjent byggingen av fire prosjekter, som totalt gir over 400 MW, de siste seks månedene.

Etter planene skal de første vindturbinene settes i drift i 2008, og hele parken (inkludert et eget besøkssenter for turister) skal være ferdig iløpet av sommeren 2009.

Stor utfordring

Regjeringen begynte også denne uken med å spørre industri, investorer og andre interessenter om råd for hvordan Storbritannia skal nå sitt mål om 20 prosent elektrisitet fra fornybar energi innen 2020.

For å nå dette målet holder det ikke med innenlands vindparker.

Storbritannia blir også nødt til å vurdere flere slike parker offshore, og se på mulighetene for biomasse-, bølge- og tidevannsenergi. Samtidig må de maksimere utnyttingen av dagens energikilder.

Les mer om: