TS Stangeland Maskin AS skal blant annet bygge ny stasjon ved Jåttå, like ved Vikings hjemmebane.

Bygger dobbeltspor til Stavanger

  • Bygg

Dette er den andre kontrakten selskapet får på dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger.

TS bygger også Jåttå holdeplass.

Bruer og underganger

– Oppdraget består i stor grad av betongarbeid. En rekke underganger skal utbedres. Nord i Strandgata skal jernbanebrua også erstattes av ei ny overgangsbru, sier markedssjef Leif Egeland i TS.

I Sandnes sentrum venter en hel del pele- og spuntarbeid, og i Lurahammaren tunnel må gulvet utvides noe for å imøtekomme dagens krav til jernbanetunneler.

Viktig oppdrag

– Dette er en stor jobb og utgjør en tredel av årsomsetningen vår, sier Egeland.

Hele prosjektet har en kostnadsramme på 1,5 milliarder kroner, skriver Stavanger Aftenblad.

Byggestart var i fjor og alt skal være ferdig i 2009.