TIL TJERNSRUD: Kolsåsbanen bygges ut i små trinn. T-banen oppgraderes og klargjøres for de nye Siemens-vognene. (Bilde: Oslo Sporveier)

Bygger 1 km T-bane

  • Bygg

Entreprenøren fikk kontrakten for å bygge en kilometer t-bane fra Lysakerelva til Tjernsrud.

NCC Construction skal også bygge ny stasjon på Jar.

Kjapp jobb

Arbeidet starter umiddelbart og skal være ferdig i februar neste år.

Kontrakten er tildelt NCC av Kollektivtransportproduksjon AS og er på 82 millioner kroner.

Stor glede

Arbeidet går ut på grunnarbeider og fundamentering på t-banen samt den nye stasjonen på Jar.

– Vi gleder oss til å ta fatt på denne jobben, og til å være med på å bygge den nye Kolsåsbanen, sier prosjektleder Sven H. Movold i NCC Construction AS i en pressemelding.