Byggeprosjekter tilsvarende 100.000 arbeidsplasser kan forsvinne på grunn av korona

Entreprenørene frykter tap av 100.000 arbeidsplasser. I fremtiden ser de for seg økt industrialisering, mindre plassbygging og økende bruk av digitale verktøy. Så ber de om mer tilsyn fra myndighetene for å slå ned på svart arbeid.

Byggeprosjekter tilsvarende 100.000 arbeidsplasser kan forsvinne på grunn av korona
Kari Sandberg leder Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Hun frykter at 100.000 arbeidsplasser kan komme i fare som resultat av koronapandemien. Foto: Joachim Seehusen

Entreprenørforeningen bygg og anlegg, EBA, er den største bransjeforeningen for bygg og anleggsentreprenører og den største foreningen i Byggenæringens Landsforening, BNL. Administrerende direktør, Kari Sandberg stiller til sommerintervju i en helt folketom kantine i NHO-bygget på Majorstua.