Byggeprosjekter for milliarder i årets statsbudsjett

Samlet NTNU-campus, Nytt vikingsskipsmuseum og havforskningslaboratorium er blant prosjektene som får klarsignal.

Byggeprosjekter for milliarder i årets statsbudsjett
Kunnskapsdepartementet bevilger 35 milliarder til nye vikingsskipsmuseum i 2020. Totalt er prosjektet beregnet å koste 2,4 milliarder kroner. Bilde: AART architects/Statsbygg

I statsbudsjettet for 2020 har kulturdepartementet satt av 290 millioner kroner til nye kulturbygg- og prosjekter. Totalt kommer de nye prosjektene til å koste 1,05 milliarder kroner fordelt over flere budsjettår.