BYGG

Byggenæringen vil ha eget departement

Næringen føler seg glemt og oversett av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som ikke engang har svart på næringens ønske om en samlet FoU-strategi.

Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene sier det politiske ansvaret for byggenæringen er splittet, og etterlyser en helhetlig politkk for forskning.
Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene sier det politiske ansvaret for byggenæringen er splittet, og etterlyser en helhetlig politkk for forskning. Foto: Mona Strande

Bygg og anlegg utgjør vår største fastlandsnæring med rundt 60.000 bedrifter, nærmere en kvart million arbeidstakere og en årlig omsetning godt over 550 milliarder kroner. Den tradisjonelt sett konservative næringen er inne i en digitaliseringsbølge.

Les mer om: