– Byggenæringen har vært en bestiller av utslipp – nå er den en bestiller av løsninger

Nå må regjeringen levere, mener miljøstiftelsen Zero. Forventningene er store overfor både Knut Arild Hareide og Nikolai Astrup. Zero venter klimakrav fra  begge, sier fagansvarlig for bygg og materialer, Guro Hauge.

– Byggenæringen har vært en bestiller av utslipp – nå er den en bestiller av løsninger
Guro Hauge og Zero mener byggenæringen nå er en bestiller av løsninger - og utfordrer regjeringen til å stille klimakrav både i tekniske forskrifter, nasjonal transportplan og som byggherre. Bilde: Joachim Seehusen

– Jeg håper 2021 blir starten på et tiår der vi går fra å vise pilotprosjekter til virkelig å rulle ut storskala bruk av løsninger som reduserer klimagassutslipp. Både samferdselsminister Knut Arild Hareide og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har et stort ansvar, men de har vist at de er opptatt av klima. Nå har de muligheten til å sette sitt fotavtrykk for fremtiden.