BYGG

Byggenæringen fornøyd

ROS: BNL-direktør Sverre Larssen gir regjeringen ros for forslaget til statsbudsjett, som han mener trygger 5000 arbeidsplasser.
ROS: BNL-direktør Sverre Larssen gir regjeringen ros for forslaget til statsbudsjett, som han mener trygger 5000 arbeidsplasser. Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
7. okt. 2008 - 15:13

– Det er i dagens situasjon samfunnsøkonomisk fornuftig å satse på rehabilitering og nyinvesteringer av offentlige bygg samt oppgradere vei og bane, sier administrerende direktør Sverre A. Larssen i Byggenæringens Landsforening.

BNL har beregnet at midlene som direkte og indirekte er bevilget til bygg i statsbudsjettet for neste år bidrar til å trygge 5000 arbeidsplasser.

Påpekt lenge

BNL har siden januar pekt på at regjeringen burde bruke den ledige kapasiteten i byggenæringen til å sette i gang offentlige byggeprosjekter og rehabilitering av skolebygg og kirker.

Til sammen legger Regjeringens budsjettforslag til rette for offentlige oppdrag for i overkant av tre milliarder kroner i 2009.

– Det er vi fornøyd med, sier Larssen i en pressemelding.

Gavner mange

– Økte bevilgninger til vei og bane med 1,9 milliarder legger til rette for reduserte kostnader for et samlet næringsliv. Midler til trafikksikkerhetstiltak og rassikring vil gi tryggere veier. Samlet sett er det positivt at regjeringen nå overoppfyller nasjonal transportplan, mener Larssen.

Budsjettet vil dermed bidra til å trygge flere tusen arbeidsplasser i byggenæringen i en urolig tid.

Litt malurt

- De offentlige byggeoppdragene bidrar til å trygge ca 5000 arbeidsplasser, samt å ta vare på kunnskap og kompetanse som er bygget opp de siste årene i byggenæringen.

BNL er imidlertid svært bekymret for det økte skattetrykket på bedriftenes egenkapital gjennom høyere formuesskatt og høyere arveavgift. Dette vil svekke norske bedrifters konkurransekraft i en tid med stor finansiell uro.

Les mer om: